Sjøsetter nytt båtprosjekt, Avisa Nordland


Avisa Nordland. 10.jan 2011. (Norwegian text).